สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


       โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


    ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์วสุ ภูรินาโค ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมแก่สาธุชนที่มามาร่วมงาน เรื่อง “อานิสงส์การทำบุญทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ์ ปีที่ 8 แด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ 214 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก” ว่าการสร้างวัดและศูนย์สาขาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศนั้น ต้องอาศัยแรงกำลังสนับสนุนจากพุทธบริษัท 4 ร่วมด้วยช่วยกัน จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ และผู้ที่สละปัจจัย แรงกายแรงใจ ในการช่วยงานพระศาสนาให้ดำเนินไปได้ ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตัวไป