สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบลานธรรม สถานที่ก่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ เนื่องในวันพระที่ผ่านมา


     วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 12 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ซึ่งครั้งนี้มีคณะชาวจีน มาเลเซียมาร่วมกิจกรรมกว่า 150 ท่าน  โดยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณรอบลานธรรม สถานที่ก่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ก่อนจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์แห่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


  สำหรับการสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นั้น เกิดด้วยมโนปณิธานที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติให้บังเกิดขึ้น หลอมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ 45 ไร่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 และพื้นที่อีก 56 ไร่ รวมเป็น 101 ไร่ ในปีพุทธศักราช 2561 ตามลำดับ ด้วยการน้อมถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาของกัลยาณมิตรบุญเลิศ – กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่ง จนกระทั่งในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2562 ก็ได้เริ่มต้นสถาปนา "มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะจัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณ ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์ ทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป