สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้แทนวัดพระธรรมกายแสดงความยินดีช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 53

ผู้แทนวัดพระธรรมกายแสดงความยินดีช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 53


     ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีคุณสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีและสร้างกุศลบริจาคอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาร่วมกับสถานีฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา และสันทนาการ ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะได้รวบรวมนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นของขวัญวันเด็กมอบให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล