สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว


      วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์ 


     โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งหลวงพ่อ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนุศรา พิลึก,กัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ และกัลยาณมิตรทองสาย รัชพงษ์  จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ และกัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้เจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญเครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ส่วนพระอาจารย์เจริญชัย  นวคุโณ ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่อง  “ศีล”