สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว


    วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว 


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรจินดา – กัลยาณมิตรสุซาดา  สุทธา  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญญฤทธิ์    ปุญฺญสิทฺโธ ก็ได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่อง หัวใจนักสร้างบารมี  ซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง