สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น


         เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันพุธ ณ Hillhead Library เมือง Glasgow Scotland  ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งในวันนี้พระอาจารย์ได้สรุปบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด รวมทั้งเรื่อง การบ้าน 10 ข้อ ฝึกระลึกนึกถึงบุญเข้าถึงธรรม ความสงบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดสื่อประมวลภาพของผู้เรียนสมาธิตลอด3เดือนที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นได้ออกกำลังกายคลายเส้นยืดกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งให้ชาวท้องถิ่นถามปัญหาในเรื่องสมาธิ ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบข้อสงสัยและแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะได้ทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกัน เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เมื่อได้ร่วมนั่งสมาธิแล้วมีความสุข เห็นแสงสว่างภายใน รวมถึงความสงบและสบาย พร้อมกันนี้พระอาจารย์ก็ได้แนะนำพื้นฐานของใจและให้การบ้าน 10 ข้อ ไปปฏิบัติ