สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์ทำความสะอาด


       ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นนบุญ เป็นกุศล และเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


     จากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พร พร้อมทั้งได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ