สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น 


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น


         วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้น โดยได้นิมนต์พระบุรินทร์ ฐิตกุสโล  จากสถาบันสมาธิทางสายกลาง มาเป็นพระอาจารย์พิเศษสอนสมาธิ ซึ่งครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายท่าน  โดยทุกท่านได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกาย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำวิธีการทำสมาธิและได้นั่งสมาธิร่วมกัน 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและบ่าย 


        นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปความเห็นของการปฏิบัติธรรมและธรรมะบรรยาย โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้บรรยายเรื่อง 4 ส. หลักของการปฏิบัติธรรมอันได้แก่ สติ สบาย สม่ำเสมอและสังเกต พร้อมทั้งได้บรรยายเรื่องสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวท้องถิ่นได้สนใจในหลักการแนวทางปฏิบัติ และหัวข้อธรรมของพระพุทธศาสนาที่ได้บรรยายเป็นอย่างมาก