สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี


วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 


       ภายในงานพระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธัมโม  นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมจักกัปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิเป็นภาษาดัชท์  ก่อนที่กัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ ประธานบุญพิธี จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ ซึ่งเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับในวันนี้คือ กัลยาณมิตรลินดา ยิ้มพระ และ กัลยาณมิตรจำเนียร เฮ่งซุ้น ส่วนกัลยาณมิตรวาสนา วรวิเศษ และ กัลยาณมิตรจินดา หาญมนตรี ได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


       และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้ให้พรและเทศนาธรรมถึงการสร้างบารมีในต่างแดน ซึ่งท่านได้เมตตาให้ธรรมมะหัวข้อ บุญนอกเขตพระพุทธศาสนา และอานิสงฆ์การสร้างบารมีในต่างแดน เพื่อให้กำลังใจแก่สาธุชนในการสร้างบุญสร้างบารมี