สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านอีมาดอีทราย เข้าอบรมค่ายศีลธรรม

รร.บ้านอีมาดอีทราย เข้าอบรมค่ายศีลธรรม


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมค่ายศีลธรรมและพัฒนานิสัยรักษ์ศีล 5


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมค่ายศีลธรรมและพัฒนานิสัยรักษ์ศีล 5 ให้กับนักเรียน โดยมีคณะพระอาจารย์และวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ได้ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา และวัฒนธรรมชาวพุทธ ผ่านบทฝึกความดีสากล 5 ประการ ก่อนที่น้องๆจะได้เข้าฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ ลุก นั่ง กราบ ไหว้ ฐานปัด กวาด เช็ด ถู และฐานการจัดระเบียบสิ่งของ รวมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


     ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรม ต่างกล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะได้รับความรู้มากมาย และที่สำคัญได้รับฟังธรรมะที่มีประโยชน์จากพระอาจารย์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับการเรียน นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะกลับไปชวนพ่อแม่ และคนในครอบครัวให้ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรด้วย เพราะบทสวดมนต์บทนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เมื่อใครได้สวดความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตัวผู้สวดและคนรอบข้าง