สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นศ.ม.บูโรส ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส 

นศ.ม.บูโรส ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส 


       คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูโรส ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน


       คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูโรส ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน โดยในครั้งนี้พระครูภาวนาพุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส ได้แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้น พร้อมทั้งได้นำนักศึกษานั่งสมาธิ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนา และได้ตอบข้อสงสัยในช่วงท้ายของการสนทนาธรรม ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจในประสบการณ์ที่ได้จากการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งตั้งใจจะกลับมานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายบูโรส อีกในโอกาสต่อไป