สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระธรรมทูตอาสาจ.นราธิวาส มอบอาหารแห้งช่วยชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

คณะพระธรรมทูตอาสาจ.นราธิวาส มอบอาหารแห้งช่วยชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม


    คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย  ไปมอบให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอสุไหงปาดี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


      คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส นำโดยพระสมุห์พงษ์ธเนศ พุทฺธสโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุไหงปาดี, พร้อมด้วยพระชัยรัตน์ ธมฺมทินฺโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำภู และคณะกัลยาณมิตรจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันนำ ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย  ไปมอบให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอสุไหงปาดี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ และจากการที่คณะคณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส นำสิ่งของมามอบให้ในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับญาติโยมที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง