สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค

สอบทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค


   ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ


    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์ สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและระดับครูอาจารย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง


      โดยการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 นี้ ได้จัดสอบในหัวข้อ มงคลชีวิต ฉบับ 21 มงคล และ ฉบับ  38 มงคล, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, และ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ซึ่งบรรยากาศในการสอบแต่ละศูนย์ คณะครูอาจารย์และนักเรียนต่างมีความตั้งใจในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่ สำหรับการสอบในครั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของการสอบระดับจังหวัดและภาค จะผ่านเข้าไปสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” รอบชิงชนะเลิศระดับชาติต่อไป โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบระดับชาติ ในวันที่10 ธันวาคม