สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


ชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ


          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที


         และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่อง การรักตัวเองอย่างถูกวิธี ด้วยการทำใจหยุดกับนิ่งถ้ารักตัวเอง เราจะต้องเติมความสุข ความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในตัวของเราให้มากๆ ซึ่งมีวิธีเดียวคือ หยุดกับนิ่ง ศูนย์กลางกายคืออู่แห่งทะเลบุญ เมื่อนำใจมาวางไว้ที่ฐานที่ตั้งของใจนี้ ใจที่มีปกติใสสว่างจะดึงดูสิ่งดีๆ มาสู่ตัวเรา เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ฝึกทำให้ได้บ่อยๆ ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ง่าย ซึ่งความรู้ในวันนี้นับเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างมาก และอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง