สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


       พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา สมาชิกในองค์กรและสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยมีเป้าหมายสวดธรรมจักรฉลองชัยครบ 1,970,000,079 จบ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว ครบรอบ 79 ปี ซึ่งตรงกันวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาธรรม ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000