สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


 วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช 


        ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรศรัณยา มหามงคล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรณรงค์ สุทธารณกรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสิบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ด้วยความปลื้มปีติ