สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 


วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น


      วัดพระธรรมนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นสัญจรภายใต้โครงการ “Mindful Relaxation” โดยมีพระอาจารย์วันเฉลิม สมวํโส  เป็นพระอาจารย์ประจำโครงการได้เมตตานำปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ร้านอาหารไทย King and I โดยเจ้าของร้านคือ กัลยาณมิตรจันทร์ทิพย์ เวฬุริยะ 


            สำหรับบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยพระอาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับทักทาย และอธิบายวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้น ก่อนที่จะได้เริ่มปฏิบัติธรรม หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว พระอาจารย์ได้ถามถึงประสบการณ์ ซึ่งทุกท่านต่างพบควาสุขภายใน และรู้สึกว่าการได้มานั่งสมาธิร่วมกัน มีพลังแห่งความสงบที่ทำให้ใจนิ่งได้ง่ายและนานขึ้น พร้อมทั้งจะมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป