สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star จ.สงขลา

กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star จ.สงขลา


      น้อง ๆ นักเรียนในจังหวัดสงขลา ก็ได้ร่วมกิจกรรมในงานวันร่วมพลังเด็กดี V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562


    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกันศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา และผู้ใหญ่ใจดี ได้จัดงานวันร่วมพลังเด็กดีV – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นเด็กดี และเก่ง มีศีลธรรม เป็นอานาคตที่ดีของชาติ 


    ซึ่งภายในงานคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคล ได้ทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และการสวดมนต์จะช่วยกลั่นกรองจิตใจ ทำให้ใจของทุกท่านหยุดนิ่งได้ง่าย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมเข้าฐานกิจกรรมสันทการ กิจกรรมเล่นเกมเพื่อฝึกสมาธิ ซึ่งงานนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์แก่เด็ก ๆ อีกด้วย
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล