สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำพณ ธีรวงค์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 


        ส่วนภาคบ่ายชาวท้องถิ่นนได้แยกห้องเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่า ส่วนสาธุชนชาวไทยก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี