สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์


        วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


         โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรภัตสดา สูญดารา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


         ส่วนในภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และได้แสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญของการสั่งสมบุญ โดยมีใจความว่า ชีวิตมนุษย์นั้นเป็นของน้อย เราไม่อาจล่วงรู้วันเวลาที่เหลือได้ ฉะนั้นเราจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นสั่งสมบุญทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เพราะการดำรงชีวิตประจำวันนั้น  ธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน แม้เราแต่ละคนจะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เช่นกัน คือการรักษาใจ โดยการนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน หรืออย่างน้อยภาวนาสัมมาอะระหังในระหว่างวันเพื่อให้ใจเกาะเกี่ยวกับพระรัตนตรัย