สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดเพชรบุรี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดเพชรบุรี


      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยพระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ประสานงานความร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 ในส่วนของภาคเช้านักเรียนกว่า 300 คน จาก 20 สถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชมภาพยนตร์        พุทธประวัติ, ห้องเรียนแห่งความดี, บทฝึกกิจวัตร V-Star  นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมให้กับคุณครูที่มาร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมถวายกระเช้าผลไม้สร้างมหาทานบารมี โดยตัวแทนเด็กดี V-Star เป็นผู้กล่าวคำถวาย ซึ่งงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาออกร้านอาหารบริการเด็กๆ ได้อิ่มอร่อยตลอดทั้งงาน


      ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย พระอาจารย์ไพฑูรย์ อตฺถวโร  พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเสริมความรู้และสอดแทรกศีลธรรมให้เยาวชน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังได้รับเกียรติจากด๊อกเตอร์สมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน โดยมีคุณคมเดช คล้ายสุบรรณ เจ้าของกิจการบริษัทเพชรบุญชู เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับสถานศึกษาที่ได้ยอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูงสุด และรางวัลสำหรับทุกสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้