สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายปัจจัยค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาพระอภิธรรม


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ ตัวแทนจากสำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย ในนามพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เดินทางไปมอบถวายปัจจัยสมทบทุน เป็นค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาพระอภิธรรม ณ อภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ และเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นผู้รับมอบ