สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์


      วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ 


        ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใสพร้อมทั้งรับชมสื่อวิดีโอ”ประวัติมหาปูชนียาจารย์” จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพานดอกไม้สักการะ และพิธีกล่าวคำถวายต่างๆ กองบุญต่าง ๆ ดังนี้ พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช และกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายคิลานเภสัชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยมีกัลยาณมิตรคำใส วรจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายกองบุญตักบาตรบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยกัลยาณมิตรศรัณยา มหามงคล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรแด่คณะสงฆ์


       ภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ณัฐดนัย โชติปุญฺโญ  และในโอกาสนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันทำความสะอาด และประกอบโคมเพื่อจุดในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล