สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร


       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรแดง – กัลยาณมิตรวิไลวัลย์   ทันสมัย ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทำบุญบ้าน โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ,อาราธนาศีล ,อาราธนาพระปริตร ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรแดง  ทันสมัย นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลี ส่วนกัลยาณมิตรวิไลวัลย์ ทันสมัย นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาอังกฤษ


    พร้อมกันนี้เจ้าภาพพร้อมทั้งครอบครัวก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหาร ในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้มอบพระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันทำในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งให้โอวาทและธรรมะในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง