สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.มอบรางวัลเกียรติยศ ระดับอุดมศึกษา Supervisor Honor Awards

ชพส.มอบรางวัลเกียรติยศ ระดับอุดมศึกษา Supervisor Honor Awards


     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับอุดมศึกษา Supervisor Honor Awards


      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับอุดมศึกษา Supervisor Honor Awards ณ มหารัตนวิหารคด 20 วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้เนื่องด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้มีนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร   ทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบ หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ ลงพื้นที่จัดสอบทั่วประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนไทยทั้งชาติ


  ดังนั้นคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" Supervisor Honor Awards  ให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณความดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกำลังใจ ในการเป็นต้นแบบของการทำความดีให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป