สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา


           วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรกว่า 30 คน ร่วมงานบุฐในครั้งนี้


              วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 3  วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเสกสรร จิรภาโส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรกว่า 30 คนมาร่วมงานบุญในครั้วนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์  พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโพธิ์ทัย พุทธไชยสงค์ และกัลยาณมิตรพุทธชาติ วรวะลัย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอัญเชิญทิพยสุธาโภชน์ และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     จากนั้นคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรพิศมัย ปัตถานัง และกัลยาณมิตรจงกล ชิน นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพิเศษจากพระมหาเสกสรร จิรภาโส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซล และยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยค่ะ


           ส่วนภาคค่ำคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมประกอบพิธีจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติที่ทุกท่านได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา