สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันมาฆบูชา


      วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา


      ภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์  รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นพระครูวิเทศจินดาภรณ์ ได้เมตตาให้ธรรมะเกี่ยวกับความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญ ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคี และโคมมาฆประทีป เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี  เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  โดยมีกัลยาณมิตรล้อม  ดัลสการ์ดเย็นเซ่น  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กัลยาณมิตรศิริรัตน์  กล่อมรอด เป็นผู้นำกล่าวคำถวายกองบุญโคมมาฆประทีป,กัลยาณมิตรเบญจา ปัญญาคม  เป็นผู้กล่าวคำถวายกองบุญสร้างทุกสิ่ง ,กัลยาณมิตรประยงค์ นามโสม  เป็นผู้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นได้กราบนิมนต์ พระมหาพิทักษ์ กันตชโย ได้พิจารณาผ้าป่า และในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญประจำเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกองบุญต่างๆ และถวายโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


        ส่วนพิธีกรรมภาคบ่าย พระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เป็นประธานสงฆ์  นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม และกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ โดยมีกัลยาณมิตรศิริรัตน์ กล่อมรอด เป็นประธานเอกพิเศษ  ตามด้วยคณะประธานรอง และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมมาฆประทีป พร้อมเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา  สร้างความสว่างไสวและความประทับใจแก่สาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้