สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


      ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายทิพยปุบผามาลา โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรรัฐ และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตร เคน  เหง่าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง  ศรีจันทวารวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอนงค์นาฏ  เวทยโยธิน และกัลยาณมิตรพูนพิไล  บัมการ์ดเนอร์ เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ 


     ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตร Stephen Lai-fook  และกัลยาณมิตรรวิพรรณ กันทะลา  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าวบุญสร้างบารมี และได้พร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้