สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันมาฆบูชา


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา


     ภายในงานพระใบฏีกาวาริส ติณฺณถทฺโธ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ก่อนที่พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโก ท่านประธานสงฆ์ จะได้จุดไฟฤกษ์โคมเอก และนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่าองใส จากนั้นเป็นพิธีกดปุ่มประทีปชวาลบุญ, ถวายรัตนประทีปดอกบัวสวรรค์ และถวายดอกไม้มหามงคล


      นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้พิธีถวายโคมมาฆประทีป นำกล่าวถวายโดยเจ้าภาพโคมเอกพิเศษสุดสุด พร้อมกันนี้คณะประธานโคมเอกพิเศษสุด และโคมต่างๆก็ได้ถวายโคมมาฆประทีปแด่คณะสงฆ์ ในการนี้พระครูโสตถิธรรมวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าและแจ้งข่าวบุญ จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรม สร้างความสว่างไสว และได้ประกอบพิธีจุดประทีปแปรตัวอักษรรูปโลโก้ฉลอง 50 ปี วัดพระธรรมกาย และรูปอักษร 4 ส. เพื่อ 1 ศ. ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล