สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ จัดเครื่องอุปโภคบริโภค มีน้ำดื่ม ๔,๐๐๐ ชุด อาหารแห้ง ๕,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่ พันโทกล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารที่ ๑๑ รักษาพระองค์ จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเดินทางนำกำลังพล ๑ กองร้อย จำนวน ๑๖๖ นาย ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล