สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น

 

            โดยก่อนที่จะเริ่มเรียนสมาธิพระอาจารย์ได้เชิญชวนชาวท้องถิ่นดื่มชา เพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลาย จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำทุกท่านให้ทำกิจกรรมดูดวงแก้ว เพื่อช่วยในการตรึกนิมิตแก้วใสสว่าง และการถือดวงแก้วจะช่วยให้เราสัมผัสความกลมใสได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ใจซึมซับความกลมใสนั้นและใจจะสว่างใสได้เร็ว ก่อนที่กัลยาณมิตรจีนเนท  จะได้แนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิ โดยให้ออกกำลังกายโยคะยืดเส้นเบื้องต้น ประมาณ 15 นาที  เมื่อกายสบาย ผ่อนคลายแล้ว พระอาจารย์ได้เปิดเสียงบรรเลงเบาๆ เพื่อใช้ในการฝึกสมาธิ พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที

            หลังจากนั้นท่านได้ถามประสบการณ์ของการนั่ง ซึ่งทุกท่านได้พูดถึงประสบการณ์นั่งสมาธิในวันนี้ว่า มีความสุขและได้อารมณ์สบาย  ผ่อนคลายมาก ๆ บางท่านเห็นแสงสว่างภายใน มีประสบการณ์นั่งที่ดี และดีขึ้นเรื่อย ๆ หลายท่านรู้สึกว่านั่งมีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วมาก และวันนี้นั่งฟุ้งน้อยลงมาก


        ส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องการตรึกนิมิตต้องเลือกนิมิตง่ายๆ หรือเริ่มจากตรึกในสิ่งที่เราชอบและคุ้นเคย เพื่อการจดจำภาพนิมิตได้ดีและตรึกได้เร็ว ไม่ควรมีรายละเอียดเยอะไป เพราะจะทำให้พยายามจนเกินไปทำให้เครียดกับนิมิต ดีที่สุดคือกลมๆใสๆ จะดีที่สุด เพราะง่ายต่อการนึก ทำให้ใจสงบผ่องใสได้เร็วขึ้น เมื่อผ่องใสได้เร็ว ความสุข ความสว่างจะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้น และจะดีที่สุดคือเราฝึกให้เป็นปกติเหมือนการหายใจเข้าออก จากนั้นตัวแทนชาวท้องถิ่นได้ถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์เพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ต่อไป