สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเกาลูน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดภาวนาเกาลูน ประเทศฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ 


         ณ วัดภาวนาเกาลูน ประเทศฮ่องกง คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ ด้วยการร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ จากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งร่วมพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ คุ้มครอง ปัดเป่าโรคภัย เพื่อให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวถวายคำถวายกองบุญต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมี นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี