สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช 


       สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะพระภิกษุสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั้นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์  ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสมดี และกัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตร Thawatt Gopal  และ กัลยาณมิตรสมวันดี ทองพระจันทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


  พร้อมกันนี้ท่านประธานทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ