สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จัดพิธีบุพเปตพลี 

ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จัดพิธีบุพเปตพลี 


      ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ได้จัดพิธีบุพเปตพลี   เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว


     ณ ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ ที่ผ่านมา   โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม และสวดพระพุทธมนตร์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรไทยธรรมและระเบียบดอกไม้แด่คณะสงฆ์


     สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงความออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ   อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย เพราะเป็นพิธีที่ได้ทำสืบทอดกันมายาวนานในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทาน ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดปลอดภัย จำนวน 23 กิโลกรัม