สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


        วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช ซึ่งภายในงานมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ 


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์และร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้กาย วาจา ใจให้ผ่องใส พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายคิลานเภสัชและกองบุญเศรษฐีถาวร พร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมและอาหารแห้ง น้ำดื่มถวายแด่พระอาจารย์ 


        และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้กำลังใจแก่ผู้มีบุญทุกท่าน ว่า บุญคิลานเภสัชนี้เป็นหนึ่งในศาสตร์แห่งการได้มาซึ่งอายุยืน เป็นผู้มีโรคาพาธน้อย หรือเป็นผู้ไม่เคยเจ็บป่วยดังเช่น พระพากุละ ผู้มีอายุยืน 160 ปี และไม่เคยเจ็บป่วยเลยตลอดชีวิต และการถวายกองบุญเศรษฐีถาวร นั้นคือเป็นการตั้งผังเศรษฐีให้กับเราเอง ผังของผู้มีทรัพย์ไปทุกภพทุกชาติ คำว่าอดอยาก จะไม่บังเกิดแก่เราไปในทุกที่ทุกสถาน และทานนี้จะทำให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ