สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบุพเปตพลี


      วัดภาวนาเกาลูน ประเทศฮ่องกง จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 


      ณ วัดภาวนาเกาลูน ประเทศฮ่องกง คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมา  โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวถวายคำถวายกองบุญต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมี จากนั้นเป็นพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารม


   สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ   อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา