สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รับสมัครผู้สนใจจัดตั้งศูนย์ดาวธรรมมาตรฐาน

 

สำนักดาวธรรม ขอเชิญผู้สนใจจัดตั้งศูนย์ดาวธรรมมาตรฐานประจำเขตในกรุงเทพฯ หรือประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบริการติดตั้งจานดาวธรรม และบริการซ่อมบำรุงให้กับสมาชิก DMC ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่คุณบุญชัย โทร. ๐-๑๕๕๖-๖๔๕๖ หรือที่ศูนย์บริการจาน ดาวธรรม อาคารมงคลเศรษฐี เมืองแก้วมณี โทร ๐-๒๙๗๖-๔๘๐๔