สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตะวันบนดอย

 

       


 

           เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือชาวปวาเก่อญอ วันที่ ๒๖ ธันวาคม คณะชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์กว่า  ๔๐ ท่าน ออกตรวจรักษาพี่น้องชาวดอย ณ หมู่บ้านวะบลอลู่ ศูนย์กลางของถนนพุทธวิถี มีพี่น้องชาวดอยกว่า ๓๐๐ คนมารับการรักษา โดยยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดได้รับมาจากบริษัท ที.แมนฟาร์มา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล