สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดงานบุญวันวิสาขบูชา


    พระภิกษุสงฆ์ สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

   โดยในภาคเช้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกันทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


   ส่วนภาคค่ำพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ก็ได้ร่วมใจสวดมนต์ทำวัตร เย็น ปฏิบัติธรรม และจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมถวายบูชาแด่พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 

     สำหรับวันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง