สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แจกถุงยังชีพประชาชน จ.ปทุมธานี ที่ได้รับกระทบจากโควิด19

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แจกถุงยังชีพประชาชน จ.ปทุมธานี ที่ได้รับกระทบจากโควิด19


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


       ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยมีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) ,นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ,นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้


    ทั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

        ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำถุงยังชีพโยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ และอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้ จึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในครั้งนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล