สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 


วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ โฮคแลนด์,พิธีถวายโคมเอกวิสาขประทีป  ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  กัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม และครอบครัว,จากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ได้นำสาธุชนที่ได้ร่วมพิธีกรรมอยู่ที่บ้าน ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสด facebook Live ร่วมพิธีจุดไฟฤกษ์วิสาขประทีป และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ เนื่องในวันวิสาขบูชา   และอธิษฐานจิต


        และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันวิสาขบูชา   สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี ของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา