สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายสนับสนุนน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้กัลฯสมโภช แสงเพ็ง ผู้แทนมูลนิธิฯ นำน้ำดื่ม ๑,๐๐๐ ถุง น้ำหวาน ๕๐๐ ถุง มอบให้ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมงาน " สายสัมพันธ์ วันอำลา" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสำเร็จด้าน การศึกษาในระดับหนึ่ง