สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีบุพเปตพลี 

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีบุพเปตพลี 


     ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี   เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว


     ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กัลยาณมิตรประคอง พิมพิเสน,กัลยาณมิตรสุธีร์ กัลยาณมิตรศิริภัทร บุญอินทร์ พร้อมหมู่ญาติและคณะกัลยาณมิตร ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบุพเปตพลี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 100 วัน ของการจากไปของคุณแม่กี ศรีวัฒนา โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม และสวดพระพุทธมนตร์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


     สำหรับพิธีบุพเปตพลีเป็นอริยประเพณีที่ชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล นิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันพระขึ้น 15 ค่ำ หรือวันพระจันทร์เต็มดวง  ด้วยเหตุที่ว่า เจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก  หากมีหมู่ญาติในเมืองมนุษย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ บุญนั้นจะถึงแก่สัตว์นรกในทันที ทำให้ระยะเวลาที่ต้องได้รับทัณฑ์ทรมานสั้นลง หรืออาจพ้นกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดในภพภูมิอื่น และการมาทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณ   และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป