สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดต่าง ๆ ใน จ.ปทุมธานี 

เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดต่าง ๆ ใน จ.ปทุมธานี 


    เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 


         ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ,นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม เพื่อใส่ใน "ตู้ปันสุข" ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้กับ "ผู้ให้" และ "ผู้รับ" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความมีน้ำใจ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 


        จากนั้น เวลา 10.00 น. ณ วัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทีมงานก็ได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจฺโจ  เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19