สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก

วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก


คณะสงฆ์วัดพุทธเวียนนา ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก ประเทศออสเตรีย


       คณะสงฆ์วัดพุทธเวียนนา ได้รับกิจนิมนต์ที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยกัลยาณมิตรปรบ เครชชี่ ได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมสั่งสมบุญ ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยในเวียนนา มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ส่วนสาธุชนก็ได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และได้น้อมนำภัตตาหารถวายแด่คณะพระภิกษุด้วยใจที่เบิกบานในบุญ 


       และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการให้ทาน ว่า จะเป็นมีทรัพย์มาก เพราะให้จึงได้รับ มีอายุขัยยืนยาวเพราะเป็นการให้อายุพระพุทธศาสนา เช่นการถวายภัตตาหาร ย่อมมีชีวิตต่อไปอีกอย่างน้อย 7 วัน ,เป็นผู้วรรณะผ่องใส เพราะอาหารที่เราทานไปทำให้ร่างกาย อิ่มเอิบเบิกบานกายและใจ ,เป็นผู้มีกำลังมาก เพราะอาหารย่อมให้เรี่ยวแรงกำลังกาย และย่อมเป็นผู้มีความสุข เพราะกายสบายย่อมยังใจให้สบายและมีสุข และยังเป็นสิ่งเกื้อกูลแก่การละกิเลสความโลภในตัวให้เบาบาง ทำใจเกิดความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนการบรรลุมรรคผลนิพพานของเราได้ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีบุญทุกท่านไว้ตรึกระลึกถึงบุญกุศลในครั้งนี้