สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันมาฆบูชา ประเทศเยอรมนี

 

    

 

                  

           
               เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบรเมน จัดงานบุญวันมาฆบูชาโดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระภาวนาเบอร์ลินมาเป็นเนื้อนาบุญ และเชิญชวนสาธุชนจากเมืองเบรเมน ฮันโนเฟอร์ และเมืองใกล้เคียงมาร่วมพิธี  ภาคเช้า ถวายทีวีและโคมมาฆประทีป ถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย ร่วมพิธีจุดโคมมาฆประทีปพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ผ่าน DMC ภาคค่ำ ทำพิธีจุดโคมมาฆประทีปและเวียนประทักษิณเป็นพุทธบูชา