สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จัดพิธีตัดปอยผมรุ่นเข้าพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จัดพิธีตัดปอยผมรุ่นเข้าพรรษา


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีตัดปอยผมและพิธีขอขมาผู้ปกครอง ในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563


   ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยภายในงานพระวิศรุต สุวิมโล  พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ  และคณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้ตัดดปอยผมเป็นมงคลฤกษ์ ก่อนที่ผู้ปกครอง คณะญาติจัดได้ร่วมกันตัดปอยผม ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้อุปสมบทเพื่อเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่บุตรหลานจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง 


    จากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง และขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติ พร้อมกันนี้นาคธรรมทายาทก็ได้น้อมรับบาตรและผ้าไตรจากผู้ปกครอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ 


   สำหรับพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบบาตรผ้าไตรในครั้งนี้ เพื่อให้นาคธรรมทายาทได้ปลดกังวลเรื่องทางโลก และเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อการเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ