สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ปทุมธานี จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19

จ.ปทุมธานี จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19


    จังหวัดปทุมธานี นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19


    ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด๊อกเตอร์พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 โดยมีนางจินดา สิงหเดช  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี , นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี , นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว , หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ออกพื้นที่ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชน


     และในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี