สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รับสมัครอาสาสมัครริ้วขบวน

แผนก วี-ป๊อป ( V-POP ) สำนักศรัทธาภิบาล ขอเชิญชวน บุตรหลานบ้านกัลยาณมิตร อายุระหว่าง ๑๖ - ๒๕ ปี ความสูงประมาณ ๑๕๕ - ๑๗๐ เซนติเมตร มีบุคลิกภาพเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เพื่อเป็นอาสาสมัครอัญเชิญพานดอกไม้นำขบวนเจ้าภาพผู้มีบุญ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ "วันคุ้มครองโลก" สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองปฏิสันถาร เสา Q 29 ทุกวันอาทิตย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร. ๐-๖๓๘๔-๔๑๕๗, ๐-๖๕๔๓-๘๒๐๙ รับสมัครจำนวนจำกัด