สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 


       คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยสาธุชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมเวียนประทักษิณ รอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเติมบุญใหญ่ ใจใสห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 เนื่องในวันพระที่ผ่านมา

      เมื่อวันพระขึ้น 8  ค่ำ เดือน 9 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยสาธุชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  3 รอบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิ  และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ เพื่อเติมบุญใหญ่ ใจใสห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 


  สำหรับการสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นั้น เกิดด้วยมโนปณิธานที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติให้บังเกิดขึ้น หลอมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ 45 ไร่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 และพื้นที่อีก 56 ไร่ รวมเป็น 101 ไร่ ในปีพุทธศักราช 2561 ตามลำดับ ด้วยการน้อมถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาของกัลยาณมิตรบุญเลิศ – กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่ง จนกระทั่งในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2562 ก็ได้เริ่มต้นสถาปนา "มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะจัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณ ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์ ทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป